Udeskoledidaktik

SundSkole 2020 efteruddanner 41 undervisere fra 18 skoler til udeskoleambassadør. Målet er at fremme brugen af uderummet som læringsarena.

Målgruppen er både undervisere i almen- og specialområdet. Forløbet er struktureret som et aktionslæringsforløb, hvor deltagerne veksler mellem teori og afprøvning af udeskoledidaktiske forløb i egen praksis. Desuden har udeskoleambassadøren en rolle som inspirator for kollegerne på egen skole. 

Kurset udbydes i 2019/20 og 2020/21.

Download invitation og overordnet kursusplan

Kontaktpersoner

Mik Haar Naturskoleleder
mihaa@nst.dk tlf. 2028 9921
Lea Kølby Projektansvarlig
lkd@aabenraa.dk tlf. 2490 2094