Take Action

Et valgfag som udvikler elevernes innovative og organisatoriske kompetencer. Eleverne klædes på til at skabe mindre events på egen skole og i det lokale miljø.

Take Action skal fremme elevernes innovative kompetencer og styrke deres engagement i lokalmiljøet. Take Action skal klæde eleverne på til at sætte aktiviteter i gang på skolen og i lokalsamfundet. Indsatsen kan også rettes særligt mod kompetenceudvikling af skolens elevråd. 

I marts 2018 gennemførte 32 undervisere efteruddannelsen. Herefter er Take Action implementeret på forskellig vis på de enkelte skoler fra aug. 2018, som en integreret del af den øvrige undervisning, fx gennem kobling til eventene Projekt Edison og Naturfagsmaraton.

CENTRALT ELEMENT I DE FORENKLEDE FÆLLES MÅL:

I innovation og entreprenørskab skal eleverne tilegne sig viden om innovation, entreprenørskab og kreativitet, der gør dem i stand til og giver dem forståelse for at omsætte viden til produkter af værdi for andre (UVM).

TAKE ACTION EFTERUDDANNELSEN FORLØBER OVER 2 HELE TEMADAGE I LØBET AF SKOLEÅRET 2017/18

Kontaktperson

Merete Barrit Hansen Pædagogisk konsulent
mbha@aabenraa.dk tlf. 2339 1089
Sidst opdateret 08.10.2019

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa