Take Action

Et valgfag som udvikler elevernes innovative og organisatoriske kompetencer. Eleverne klædes på til at skabe mindre events på egen skole og i det lokale miljø.

Take Action skal fremme elevernes innovative kompetencer og styrke deres engagement i lokalmiljøet. 

Til det formål oprettes et valgfag i overbygningen: Take Action. Det skal klæde eleverne på til at sætte aktiviteter i gang på skolen og i lokalsamfundet. Indsatsen kan også rettes særligt mod kompetenceudvikling af skolens elevråd. 

Planen er at gennemføre efteruddannelse af de undervisere, der skal stå for Take Action, i skoleåret 2017/18, og at valgfaget kan udbydes fra skoleåret 2018/19 på de første skoler.

Én underviser fra hver skole deltager i efteruddannelsen, der kvalificerer underviserne til at udbyde valgfaget eller integrere Take Action-forløb i den øvrige undervisning. 

CENTRALT ELEMENT I DE FORENKLEDE FÆLLES MÅL:

I innovation og entreprenørskab skal eleverne tilegne sig viden om innovation, entreprenørskab og kreativitet, der gør dem i stand til og giver dem forståelse for at omsætte viden til produkter af værdi for andre (UVM).

TAKE ACTION EFTERUDDANNELSE FORLØBER OVER 2 HELE TEMADAGE I LØBET AF ET SKOLEÅR

Kontaktperson

Merete Barrit Hansen Pædagogisk konsulent
mbha@aabenraa.dk tlf. 2339 1089
Sidst opdateret 19.11.2018

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa