SundSkole 2020

Aabenraa Kommune har med støtte fra A.P. Møller Fondens Folkeskoledonation iværksat programmet SundSkole 2020 for kommunens 20 folkeskoler. Programmet er finansieret og drives på tværs af 3 politik- og forvaltningsområder: Børn & Skole, Kultur, Miljø & Erhverv, Sociale & Sundhed.

SundSkole 2020 skal være med til at øge læringen og fremme sundhed, trivsel og bevægelse på folkeskolerne i Aabenraa kommune.

Sammen skaber vi en sund skole

Projekt SundSkole 2020 skal være med til at øge læringen blandt alle kommunens 6.300 folkeskoleelever gennem fokus på trivsel, sundhed og bevægelse. Det opnår vi kun, hvis vi investerer nogle ressourcer i det.

Derfor giver projektet alt pædagogisk personale på alle folkeskoler et kompetenceløft, så alle har samme forudsætninger. Som underviser, pædagog eller leder i folkeskolen i Aabenraa Kommune får du altså flere redskaber til at integrere bevægelse i undervisningen og styrke sundhedsindsatsen på skolen generelt. Så vidt vides er vi den eneste kommune, der giver efteruddannelse i sundhed og bevægelse til alt pædagogisk personale.

Det er ret enestående, og det kan vi være stolte af. Første del af projekt SundSkole 2020 handler om bevægelse. Senere fokuseres der mere på den åbne skole. SundSkole 2020 er støttet af A.P. Møller-fonden. Det er vi meget glade for, da støtten er afgørende for, at vi kan føre vores ambitioner ud i livet. Så stor tak til A.P. Møller-fonden. Og en særlig tak til alle jer, der gennemfører SundSkole 2020 og giver vores børn de bedste betingelser for at lære og trives i vores folkeskoler. 

Thomas Andresen, borgmester

Effektmål inden for projektperioden 2016-20

  • Elevernes læring i matematik og dansk forbedres.
  • Elevernes trivsel udvikler sig positivt inden for mental sundhed, sundhedsadfærd og skoletrivsel.
  • ¾ af eleverne oplever en mere varieret undervisning og mindre stillesiddende undervisning.  
  • Antallet af skoleelever, der deltager i foreningsaktiviteter stiger.
  • Antallet af skoleelever, der er fysisk aktive i fritiden stiger.
  • Alle undervisere anvender bevægelse til at understøtte de faglige mål i 2020.
  • Idrætsundervisningens faglige niveau hæves inden udgangen af 2020.