- Sundheds- og bevægelsesråd

Den brede sammensætning af ressourcepersoner i rådet skal sikre, at alle har indflydelse på at få skabt meningsfulde sundheds- og bevægelsesinitiativer på skolen.

  Sundheds- og bevægelsesråd  

  Der vil blive etableret et sundheds- og bevægelsesråd på hver folkeskole. Rådet vil sikre, at indsatser relateret til sundhed, trivsel og bevægelse bliver integreret i skolens hverdag og er med til at skabe en sammenhængende og varieret skoledag. 

  Rådet består af to sundheds- og bevægelseskoordinatorer, en AKT-lærer, en ledelsesrepræsentant, en sundhedsplejerske og en lærerrepræsentant for elevrådet. Disse mødes  fire gange årligt.                          

  Rådet er ansvarlig for at udarbejde en handleplan, der sikrer meningsfulde sundheds-, trivsels- og bevægelsesinitiativer på skolen.                                                                                                 Koordinatorer        

  Hver skole skal finde to sundheds- og bevægelseskoordinatorer, en pædagog og en underviser.                    Disse to får et kursus. På kurset bliver de to koordinatorer klædt på til at sidde i rådet, så de kan være med til at styrke den organisatoriske forankring i forhold til at fremme sundhed og bevægelse på skolen.    

  Sundheds- og bevægelseskoordinatorer

  • Skolens sundheds- og bevægelseskoordinatorer efteruddannes over 5 hele temadage i løbet af et skoleår.
  • Skolens sundhedsplejerske efteruddannes sammen med koordinatorerne over 2 hele temadage i løbet af et skoleår.

  Så rykker vi!                                                                                                                                              

  Når skolen er certificeret, koordinatorerne valgt og rådet er nedsat, er SundSkole 2020 for alvor i gang.      

  Rådet skal holde fokus på, hvordan skolens sundheds- og bevægelseskultur udvikler sig til fordel for elevernes øgede trivsel og læring. Og hvert år vil rådet udarbejde en plan for, hvilke særlige indsatser man vil arbejde med det kommende år og sikre sig at planen bliver fulgt.                       

  Den brede sammensætning af ressourcepersoner i rådet skal sikre et bredt ejerskab for implementering af handleplanen. 

  Fakta

  • 14. aug. 2017 begynder efteruddannelsen af sundheds- og bevægelseskoordinatorer. 
  • I løbet af efteråret 2017 etablerer de første 9 skoler sundheds- og bevægelsesråd.

  Kontaktperson

  Projektleder Marianne Havn, mhav@aabenraa.dk, Tlf 73766179 eller 2974 7900 

  Marianne

   

   

   

   

   

   

   

   

  Sidst opdateret 15.09.2017

  Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

  Fandt du siden nyttig?

  Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa tlf: 7376 7676 post@aabenraa.dk cvr.nr.: 12345678