Sundheds- og bevægelseskoordinatorer

Som led i SundSkole2020's implementeringsstrategi har alle skoler nu en eller flere sundheds- og bevægelseskoordinatorer.

  Sundheds- og bevægelseskoordinator
  Koordinatorerne og skolesundhedsplejerskerne har alle gennemført et kursusforløb med fokus på at styrke den organisatoriske forankring i forhold til at fremme sundhed, trivsel og bevægelse på den enkelte skole.
  Koordinatorerne tager i samarbejde med ledelse og personale initiativ til skoleindsatser, der skal være med til at fremme sundhed, trivsel og bevægelse. Indsatserne som skolerne udvikler og afprøver afspejler det brede og positive sundhedsbegreb, med opmærksomhed på fysisk, mental og social trivsel.
  Det er koordinatorernes ansvar at ajourføre logbog og beskrivelse af indsatsområderne ud fra SMARTE mål modellen.
  Efterfølgende kursusforløbet mødes koordinatorerne en gang årligt til gensidig sparring og inspiration.                                                                

  4 årlige indsatsområder
  Det er op til hver enkelt skole at udpege og definere deres fire årlige indsatsområder, så det på bedste vis understøtter skolens pædagogiske udviklingsarbejde. Her af minimum et indsatsområde, der har fokus på "læring i bevægelse".
  Sundheds- og bevægelseskoordinatorerne har på vegne af deres respektive skole, mulighed for at søge om tilskud til deres sundheds- og bevægelsesindsatser. 

   Status: 
  Mandag d. 14. januar 2019 afsluttes sidste kursusforløb for skolernes sundheds- og bevægelseskoordinatorer. Hermed har i alt 42 lærere og pædagoger samt 6 skolesundhedsplejersker gennemført et 5 dages kursusforløb.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Sidst opdateret 03.01.2019

  Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

  Fandt du siden nyttig?

  Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa tlf: 7376 7676 post@aabenraa.dk cvr.nr.: 12345678