Sundheds- og bevægelsesindsatser

Alle 20 skoler har uddannede sundheds- og bevægelseskoordinatorer, som har deltaget i et særligt tilrettelagte kursusforløb i efteråret 2017 eller 2018. I alt er 42 koordinatorer uddannede. 6 sundhedsplejersker har deltaget i dele af uddannelsesforløbet. 

Skolerne forpligter sig til at dagsordensætte sundhed, bevægelse og trivsel min. 4 gange om året i et relevant fora og udarbejde SMARTE mål for 4 indsatser. Nogle skoler har nedsat råd andre integrerer indsatserne i eksisterende fora. Indsatserne er relateret til sundhed, trivsel og bevægelse bliver integreret i skolens hverdag og er med til at skabe en sammenhængende og varieret skoledag. 

Skolerne igangsætter mange kvalificerede indsatser ifht bevægelse, relationer og mental trivsel. SundSkole 2020 har udarbejdet et inspirationskatalog til skolerne over indsatserne i 2017/18 og 2018/19.

SundSkole 2020 afholder løbende netværksmøder for koordinatorer, hvor der følges op på logbøgerne, sparres om indsatser og hentes ny inspiration.

Skolernes sundheds- og bevægelseskoordinatorer og ledelse er tovholdere for indsatserne fx i samarbejde med AKT-lærer, sundhedsplejerske og en lærerrepræsentant for elevrådet. 

Fakta

  • 14. aug. 2017 begynder efteruddannelsen af sundheds- og bevægelseskoordinatorer. 
  • I løbet af efteråret 2017 etablerer de første 9 skoler sundheds- og bevægelsesråd.
  • I januar 2019 afsluttede andet og sidste hold efteruddannelsen for koordinatorer.
  • Jan 2019: Alle skoler har etableret sundhed- og bevægelsesindsatser.  

SUNDHEDS- OG BEVÆGELSESKOORDINATORER

Skolens sundheds- og bevægelseskoordinatorer efteruddannes over 5 hele temadage i løbet af et skoleår.
Skolens sundhedsplejerske efteruddannes sammen med koordinatorerne over 2 hele temadage i løbet af et skoleår.

Kontaktperson

Lea Kølby Projektansvarlig
lkd@aabenraa.dk tlf. 2490 2094