Bevægelse og Rumlighed

SundSkole 2020 udvikler indsatser som støtter op omkring de overordnede mål. Læs mere om de delprojekter som er igang.

Aabenraa Kommune kigger i øjeblikket på, i hvor høj grad en almindelig folkeskole har de fysiske rammer, der skal til, for at man kan gennemføre intentionerne om, at eleverne skal bevæge sig 45 minutter om dagen.

Projektet hedder Bevægelse og rumlighed, og ni af Aabenraa Kommunes folkeskoler deltager i det. Projektet går ud på, at skolelederen, udvalgte medarbejdere og elevrådet på den enkelte skole sammen med projektansvarlig Lea Kølby fra Aabenraa Kommune og arkitekt Stinne Bjerre fra firmaet DesignLeg gennemgår skolens fysiske rum både ude og inde. De kigger altså bl.a. på legepladser og ubrugte hjørner, som kan indrettes, så de indbyder til bevægelse.

Sammen finder de muligheder for forbedringer, som kan fremme trivsel og gøre det lettere for elever og lærere at bevæge sig mere i løbet af skoledagen. Og det munder ud i en handleplan, hvor der står, hvilke mulige ændringer der kan være på skolens legeplads og boldbaner eller i gymnastiksale og gangarealer. Det kan f.eks. være opmaling i skolegården til fangeleg, spejle i et hjørne og dansescene med trådløs musikadgang. Alt sammen noget, der skal invitere til og gøre det lettere at bevæge sig i løbet af skoledagen.

- Det handler om at få bevægelse og skolens indretning til at spille bedre sammen og understøtte hinanden, uden at det nødvendigvis koster noget. Større forbedringer kan være noget, man skal prioritere på skolen i forhold til fremtidige ombygninger. Skolen får med andre ord et brugbart værktøj til at forandre de fysiske rammer i takt med, at økonomi og ressourcer tillader det, forventer formand for Børne- og Uddannelsesudvalget Kirsten Nørgård Christensen og fortsætter:

- Processen er også et godt afsæt til at få eleverne inddraget i den demokratiske proces og give dem ejerskab til skolen.

De ni skoler, der deltager i projekt Bevægelse og rummelighed, er skolerne i Kollund, Hellevad, Kliplev, Tinglev, Hjordkær, Bolderslev og Bylderup samt Ravsted- og Hovslund børneuniverser.

Skolerne gennemgås i februar og marts, og handleplanerne fremlægges for de involverede elever, lærere og skoleledere før sommerferien. Skolerne lægger en tidsplan for at implementere handleplanen inden udgangen af 2017. I løbet af 2018 iværksætter skolerne indsatserne.

Sidst opdateret 19.11.2018

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa