Idræts- og bevægelsesskolecertificeringer

Skolerne får et kompetenceløft.

Et bredt kompetenceløft er en forudsætning for at gennemføre projekt SundSkole 2020. Det vil sige, at både ledelsen, underviserne, pædagogerne, sundhedsplejerskerne og andre udvalgte medarbejdere får en efteruddannelse.

  Skolerne får et kompetenceløft 

  Et bredt kompetenceløft er en forudsætning for at gennemføre projekt SundSkole 2020. Det vil sige, at både ledelsen, underviserne, pædagogerne, sundhedsplejerskerne og andre udvalgte medarbejdere får en efteruddannelse. 

  Når alle får samme efteruddannelse, giver det en fælles referenceramme og et fælles sprog omkring det at indføre bevægelse i undervisningen. Det er igen med til at styrke skolens sammenhængskraft. Det tager tid, når alt pædagogisk personale fra alle skoler skal på kursus. Derfor gennemføres forløbene forskudt over en kortere årrække.

   

  • BEVÆGELSESSKOLECERTIFICERING FORLØBER OVER 3 TIL 4 HALVE TEMADAGE I LØBET AF ET SKOLEÅR

  • IDRÆTSSKOLECERTIFICERING FORLØBER OVER 6 HELE DAGE I LØBET AF ET SKOLEÅR

  Certificering til bevægelsesskole

  Et vigtigt led i SundSkole 2020 er, at alle skoler skal certificeres til at være bevægelsesskoler. Det skal fremme en stærk bevægelseskultur på den enkelte skole. For at opnå certificeringen får alt pædagogisk personale på skolen et kursus. Her er der fokus på, hvordan man systematiserer og kvalificerer skolens indsats for at implementere bevægelse i skoledagen.

  Certificering til idrætsskole

  Alle folkeskoler bliver også certificeret til at være idrætsskoler. Formålet her er at fremme fagligheden inden for idrætsfaget ved at etablere en stærk faggruppe.

  For at opnå denne certificering skal det idrætsfaglige personale på skolen på kursus. Her er der fokus på at skulle arbejde med læringsmålstyret og temabaseret idrætsundervisning med afsæt i Forenklede Fælles Mål og læseplaner for idræt. 

  Kontaktperson

  Lea Kølby Projektansvarlig
  lkd@aabenraa.dk tlf. 7376 8135
  Sidst opdateret 03.07.2019

  Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

  Fandt du siden nyttig?

  Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa