Idræts- og bevægelsesskolecertificeringer

Skolerne får et kompetenceløft.

Et bredt kompetenceløft er en forudsætning for at gennemføre projekt SundSkole 2020. Det vil sige, at både ledelsen, underviserne, pædagogerne, sundhedsplejerskerne og andre udvalgte medarbejdere får en efteruddannelse.

Skolerne får et kompetenceløft 

Et bredt kompetenceløft er en forudsætning for at gennemføre projekt SundSkole 2020. Det vil sige, at både ledelsen, underviserne, pædagogerne, sundhedsplejerskerne og andre udvalgte medarbejdere får en efteruddannelse. 

Når alle får samme efteruddannelse, giver det en fælles referenceramme og et fælles sprog omkring det at indføre bevægelse i undervisningen. Det er igen med til at styrke skolens sammenhængskraft. Det tager tid, når alt pædagogisk personale fra alle skoler skal på kursus. Derfor gennemføres forløbene forskudt over en kortere årrække.

  • BEVÆGELSESSKOLECERTIFICERING FORLØBER OVER 3 TIL 4 HALVE TEMADAGE I LØBET AF ET SKOLEÅR

  • IDRÆTSSKOLECERTIFICERING FORLØBER OVER 6 HELE DAGE I LØBET AF ET SKOLEÅR

Certificering til bevægelsesskole

Et vigtigt led i SundSkole 2020 er, at alle skoler skal certificeres til at være bevægelsesskoler. Det skal fremme en stærk bevægelseskultur på den enkelte skole. For at opnå certificeringen får alt pædagogisk personale på skolen et kursus. Her er der fokus på, hvordan man systematiserer og kvalificerer skolens indsats for at implementere bevægelse i skoledagen.

I juni 2019 afsluttede den sidste skole forløbet. Dermed har ca. 600 undervisere og ledere fra 18 skoler gennemført forløbet.

Certificering til idrætsskole

Alle folkeskoler bliver også certificeret til at være idrætsskoler. Formålet her er at fremme fagligheden inden for idrætsfaget ved at etablere en stærk faggruppe.

For at opnå denne certificering skal det idrætsfaglige personale på skolen på kursus. Her er der fokus på at skulle arbejde med læringsmålstyret og temabaseret idrætsundervisning med afsæt i Forenklede Fælles Mål og læseplaner for idræt. 

Pr. 1. okt. 2019 har ca. 70 ud af 120 idrætsundervisere gennemført forløbet. De resterende undervisere afslutter forløbet i marts 2020.

Kontaktperson

Lea Kølby Projektansvarlig
lkd@aabenraa.dk tlf. 2490 2094