Vilkår for lån i grejbanken

Grejbanken indeholder rekvisitter som skoler, foreninger og kommunale institutioner kan låne i forbindelse med afholdelse af forskellige arrangementer til gavn for kommunens borgere.

Grejbanken udvides løbende med nye materialer.

Få svar på dine spørgsmål

 • Folkeskoler, private - og friskoler, kommunale institutioner, selvejende institutioner, som har indgået kommunal driftsaftale, kommunale dagplejere, kommunale- og selvejende idrætshaller og foreninger hjemmehørende i Aabenraa Kommune kan låne i Grejbanken. Grejbanken kan ikke benyttes af private, andels-, bolig- og kolonihaveforeninger, lukkede foreninger og klubber. Grejbankens materialer må ikke udlånes til 3. person eller bruges til indtægtsgivende formål.

 • Rekvisitterne opbevares på forskellige adresser, og det fremgår i beskrivelsen af den enkelte rekvisit, hvor rekvisitten skal afhentes og tilbageleveres. 

  Hvis du ikke har afhentet den bookede rekvisit senest 3 dage efter den aftalte afhentningsdato, så annulleres reservationen.

  Grejbanken har ikke mulighed for at levere. Det er derfor altid lejers anliggende at afhente og tilbagelevere rekvisitter på forsvarlig vis.

  1. Klik på "Book her" under http://sundskole2020.dk/grejbanken/
  2. Vælg kategori for materiale.
  3. Søg det materiale frem du ønsker at booke.
  4. Tryk på book her
  5. Udfyld det elektroniske skema
  6. Tryk send

  Du vil indenfor ca. 2 hverdage modtage svar på din bookingforespørgsel.

 • Grejbanken opkræver et mindre gebyr for lån af nogle af Grejbankens materialer. Det fremgår af beskrivelsen. Gebyrindtægter anvendes til vedligeholdelse af Grejbanken. Prisen fremgår i beskrivelsen af den enkelte rekvisit.

 • Ved leje af telt og scene er der mulighed for at KIS (kommunalt in-house servicekorps) kan være behjælpelig med opstillingen. Såfremt lejer ønsker hjælp til opstilling, er det lejers anliggende at kontakte KIS. Kontaktperson er John Jensen på nr. 7376 8106 eller jojen@aabenraa.dk.

 • Lejer har ansvaret for det lånte. Der er således erstatningspligt for ødelagt og/eller bortkomne rekvisitter.

  Vær opmærksom på, at lejers normale forsikring ikke altid dækker de lånte rekvisitter.

 • Booking af materialer giver ofte fejlmeldinger, hvis du bruger Internet Explorer. Brug derfor Google Chrome.

 • Lejeperioden til afholdelse af events udgør maksimalt 1 uge.

  Dog er lejeperioden for rekvisitter til brug i undervisningen maksimalt 3 uge.

  Ønskes en længere lejeperiode kan det, såfremt rekvisitten ikke er udlejet til andet formål ske efter forudgående aftale med det pågældende udlejningssted. 

 • For at booke kanoer og mountainbikes skal du have gennemført Grejbankens kørekort. Kurserne afholdes løbende. Se hvornår: Kurser og kørekort