Tilbud til skolerne

Spændende læringsforløb i samarbejde med eksterne aktører, som har indgået en aftale med SundSkole 2020. Alle skoler i Aabenraa kommune kan benytte tilbuddene.

OVERSIGT OVER ÅBEN SKOLE TILBUD I AABENRAA KOMMUNE

Spændende læringstilbud som en del af åben skole i Aabenraa Kommune. Alle skoler kan benytte tilbuddene under www.skoletjenesten.dk/aabenraakommune 

Som underviser eller pædagog skal du tage kontakt til kontaktpersonen for de enkelte tilbud. Foreningerne har beskrevet indhold, rammer, kompetenceområder og læringsmål under hvert tilbud.

Aktørerne stiller dygtige instruktører eller formidlere til rådighed, som er eksperter i det tilbud, de repræsenterer. En forudsætning for at gøre brug af tilbuddene er, at en lærer eller pædagog fra skolen er tilstede i undervisningsforløbene, indgår aktivt i samarbejdet og varetager den pædagogiske opgave. Den eksterne aktør er således ikke en erstatning for en lærer eller pædagog, men et supplement som giver mulighed for at lære idrætsgrenen endnu bedre at kende.

Du har som underviser ansvaret for, at indholdet støtter op om de faglige mål, I arbejder med. 

De enkelte aktører har indgået en partnerskabsaftale med Aabenraa Kommune, hvor de blandt andet bekræfter, at de lever op til reglerne for tavshedspligt og børneattester i kontakten med børn. 

Find også tilbuddene under åben skole, når du arbejder i læringsportalen MeeBook.

Sidst opdateret 19.11.2018

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa