Erhverv

Vær med til at åbne elevernes øjne for jeres branche og fagområde. Er I en offentlig eller privat virksomhed, som har lyst til at skabe et åben skole samarbejde?

Entreprenante undervisningsforløb i samarbejde med virksomheder

Opgaverne kan relatere til mange forskellige fagområder og faglige mål. Virksomhedernes mange aktuelle problemstillinger og udfordringer, vil være et inspirerende afsæt til praksisorienterede læreprocesser.

Opgaverne er inddelt i 3 uddannelsesniveauer (indskoling, mellemtrin og udskoling) og er alle udformet således, at eleverne ses som ressourcer, der kan gøre en forskel.

Virksomhederne får som samarbejdspartner mulighed for at vise deres erhverv frem for skolerne og bidrage til et bredt kendskab til mange forskellige fagområder. Positiv omtale vil brede sig fra skoler, forældre og lokalsamfund.

 • I får en tættere relation til lokalsamfundet og større synlighed
 • I hjælper de unge med at træffe et motiveret valg af uddannelse
 • I inspirerer fremtidens medarbejdere
 • I får høj kvalitet og udbytte i forhold til jeres indsats
 • Indsatsen giver jer flere muligheder for profilering

Undervisningsforløbets opbygning:

 • Eleverne forberedes til deres besøg gennem inddragelse af relevante fagmål og læringsforløb

  • Virksomhedsbesøg
  • Virksomheden præsenterer eleverne for erhvervscase
 • Eleverne arbejder entreprenant med opgaven

  • Eleverne præsenterer deres løsning på opgaven overfor en repræsentant fra virksomheden (enten på skolen eller virksomheden)
  • Evt. formidles gennem Skype/udstilling/folder

Tidsforbrug

Forløbet tilpasses den enkelte virksomhed og aftales med Dynamo-medarbejderen.

Besøg. Som udgangspunkt forventes virksomhedsbesøget fra et elevhold, inklusiv præsentation af erhvervscase, at tage mellem 2-3 timer.

Løsning. Når eleverne skal præsentere deres løsning på erhvervscasen, vil der skulle afsættes tid til processen. 1-2 timer.

Hvordan kommer vi i gang?

Hvis et skole-virksomhedssamarbejde har interesse, vil en medarbejder fra Dynamoen tage kontakt til den enkelte virksomhed, for i fællesskab at drøfte vilkår, muligheder og omfang. Medarbejderen vil også hjælpe på vej i forhold til at designe opgaver til en eller flere uddannelsesniveauer.

Kontaktperson

Marianne Havn Projektleder
mhav@aabenraa.dk tlf. 7376 6179
Sidst opdateret 20.11.2018

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa