Transportpulje til åben skole

SundSkole 2020 har oprettet en transportpulje til at understøtte åben skole tilbuddene på Aabenraa Kommunes portal under skoletjenesten.dk/aabenraakommune. I 2018, 2019 og 2020 afsættes årligt 90.000 kr. til transportpulje. 

Transportpuljen støtter med 50% af transportudgiften.

Transportpuljen kan søges til åben skole tilbud, som koordineres af SundSkole 2020. Åben skole tilbuddene kan du se på: www.skoletjenesten.dk/aabenraakommune

Midlerne udmøntes efter først til mølle og er tilgængelige frem til 31.12.2020.

Pr. 1.3.2020 er vilkåret ændret til, at skolerne kan få dækket 50% af transportudgiften.

Støtte til transport i forbindelse med åben skole tilbud

Transportpuljen kan søges af folkeskolerne i Aabenraa Kommune. Støtten gives til udvalgte tilbud. Det fremgår af beskrivelserne på www.skoletjenesten.dk/aabenraakommune, hvilke tilbud, der kan søges transportstøtte til.

Det er en forudsætning for støtte, at det ikke kan lade sig gøre at benytte skolekortet og køre med Sydtrafiks ordinære ruter til et tilbud indenfor en rimelig transporttid. Det er ligeledes en forudsætning, at tilbuddet foregår i Aabenraa Kommune. 

Transportpuljen dækker 50% af udgiften.


Først til mølle princippet

Puljemidlerne uddeles og reserveres efter først til mølle princippet. Senest 14 dage efter arrangementet skal regning være videresendt til Inge von Essen, såfremt dette ikke sker rettidigt vil penge blive lagt tilbage i puljen og der skal ansøges på ny for dækning af transporten.

Når kassen er tom, så får skolerne besked herom.

I 2018, 2019 og 2020 er puljen 90.000 kr/år.

Hvordan reserveres penge i puljen?

1. Skolen sender en særskilt mail til Inge von Essen, ihv@aabenraa.dk, hvor nedenstående oplysninger fremgår:

  • Hvor længe tager rejsen med Sydtrafik?
  • Hvilket tilbud ønsker skolen at benytte?
  • Dato for besøg
  • Antal elever
  • Klassetrin
  • Folkeskolens navn
  • Underviseren, som anvender tilbuddet: navn, tlf. og mail
  • Pris for transporten ex. moms (Skolen booker selv bus)

2. Der fremsendes bekræftelse på reservation af beløbet. Bemærk reservation af beløbet bortfalder såfremt faktura ikke er modtaget senest 14 dage efter arrangementet, og der vil herefter skulle søges på ny om dækning af faktura.

3. Når transporten er afviklet modtager skolen faktura fra busselskabet. Skolen konterer selv 50% af betalingen og videresender fakturaen i Prisme til Inge Von Essen, DMIHV, Børn & Skole.

Hvis alle oplysninger er til stede, så dækker transportpuljen 50% af beløbet. Børn & Skole sørger for at betale restbeløbet af regningen. Hvis alle oplysninger ikke er opgivet, så dækker transportpuljen ikke regningen, og den afvises.

Download Transportpuljen for SundSkole 2020 - rammer for støtte. Tilsvarende ovenstående i særskilt dokument.